Prodloužení záruky u objektivů Sigma na 36 měsíců

Sigma "tříletá záruka od výrobce" na objektivy

Nárok na prodloužení této záruky vzniká v rámci Spolkové republiky Německo a při registraci produktu SIGMA během 8 týdnů od nákupu (jako důkaz je požadován mimo dokladu o tříleté záruce a vyplněného záručního listu také vytištěný platební doklad). Registraci produktu proveďte zde: 3-JAHRES GARANTIE. Po odeslání formuláře Vám bude vygenerován certifikát v PDF, ten si pečlivě uložte, případně vytiskněte.

Podmínky záruky, důležité informace

Pro produkty zakoupené po 15.6.06 a registrované během 8 týdnů po obdržení ručí SIGMA (Deutschland) GmbH spotřebiteli (nehledě na stávající zákony) samostatnou dvouletou zárukou od výrobce, která navazuje na jednoletou mezinárodní záruku od výrobce za těchto podmínek:

  • ukáže-li se materiální nebo výrobní chyba, bude vám zdarma po našem posouzení provedena oprava nebo uskutečněna oprava za nezávadný produkt
  • podmínkou pro využití nároku na "3-letou záruku od výrobce" je prokázání nákupního data předložením originální účtenky, prodejcem kompletně a řádně vyplněná originální SIGMA záruční karta a potvrzení o tříleté záruce, které obdržíte při registraci
  • záruka se nevztahuje na škody, chyby a poškození funkcí způsobené chováním porušující doporučení v návodu pro obsluhu, neodbornou obsluhu, nárazem, pádem nebo znehodnocením např.: vlhkostí, pískem, prachem, špínou nebo vybitými bateriemi
  • záruka se také nevztahuje na škody způsobené neodbornou opravou
  • záruka se nevztahuje na opravu, obsluhu nebo náhradu částí, jejichž poškození, případně opotřebení je následkem běžného užívání
  • záruka je předčasně ukončena, pokud se na produktu provedou změny bez výslovného povolení výrobce
  • nárok na uplatnění záruky nevznikne ani pokud se modelové označení nebo sériové číslo stane nečitelným nebo je změněno

Tato záruka je nepřenosná. Záruka se vztahuje pouze na ty produkty SIGMA, pro které je tato záruka vyslovena. SIGMA ručí za náhradu škody jen na základě naléhavých zákonných pravidel, zvláště pak nařízením zákonů o ručení produktů, ale neomezuje se jen tím. Nároky na uplatnění záruky se nevztahuje zejména na nárok o náhradu škody kvůli zničenému filmu, zbytečně vynaloženým nákladům na vývoj, ztrátu dat, baterií, náklady na cestu, ušlý zisk, honoráře a podobných škod vzniklých z důvodu chyby produktu.

Pečlivě si uchovejte záruční list a potvrzení o záruce. SIGMA neručí za jejich ztrátu a nevystavuje žádné duplikáty. Registrací souhlasí zákazník s uložením svých osobních údajů firmou SIGMA (Deutschland) GmbH. Tyto data budou použity pouze k předem stanoveným účelům a nebudou předány třetí osobě.

V případě nutnosti opravy posílejte prosím produkt důkladně zabalený a s detailním popisem chyby, vyplněným záručním listem, vytisknutým potvrzením o prodloužení záruky, účtenkou a případně demonstrační fotky na naši adresu, viz sekce Reklamace, záruka na našem webu. Dávejte přitom ve vlastním zájmu pozor na dostatečnou ochranu zásilky. Stanoví-li SIGMA, že na poslaném výrobku nevznikl nárok na bezplatnou opravu, bude zákazníkovi sdělena cena případné opravy. Nepodepíše-li zákazník do dvou týdnů smlouvu na opravu, bude mu objektiv zaslán zpět neopravený.

SIGMA Deutschland GmbH, Carl-Zeiss-Str. 10/2, 63322 Rödermark.

TOPlist